топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

NMPI:

"Informatsiyalıq texnologiyalardiń hàm matematikalıq modellestiriwdiń aktual màseleleri" boyınsha ilimiy seminar bolıp òtti

Илм-фан
15-noyabr, 2018-jıl. «Informatsiyalıq texnologiyalardiń hàm matematikalıq modellestiriwdiń aktual màseleleri» mine usı atamada Muxammed al-Xorezmiy atındaģı Tashkent informatciyalıq texnologiyaları  universiteti Nókis filialında qospa ilimiy seminar bolıp òtti.

Muxammed al-Xorezmiy atındaģı TİTU Nókis filialımız saylandı komandası Ózbekistan jaslar awqamı "Jaslar kubogı" na qatnastı

Илм-фан
29.04.2018 Muxammed al-Xorezmiy atındaģı Tashkent informatciyalıq texnologiyaları universiteti Nókis filialımız saylandı futbool komandası Ózbekistan jaslar awqamı «Jaslar kubogı» na qatnastı.

G’ALABALIQ MA’DENIYAT HA’M HA’R TU’RLI ZIYANLI, JAT IDEYALARDAN QORG’ANIW BASLI WAZIYPAMIZ

Ajiniyoz nomidagi NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
Илм-фан
Bugin «o’rmekshi torı» menen baylanıslı turmısımızg’a kirip kelgen ha’m tez-tez tilge alinip atirg’an «g’alabalıq ma`deniyat» so’z birikpesinin’ ma’nisine itibar bersek «ma’deniyat» so’zi arab tilinen aling’an bolip «qalalı», «rawajlaniw», «tsivilizatsiya» degen so`zler menen u`nles boladı. Demek, ma’deniyat – bul rawajlanıw, joqarılaw demekdur.

ВОЛЕЙБОЛ ТҮРИ БОЙЫНША «ИНСТИТУТ КУБОГЫ» ТУРНИРИ БОЛЫП ӨТТИ

Илм-фан
2018-жыл 20-21-февраль күнлери Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты спорт сарайында 8-март -Халықаралық ҳаял -қызлар байрамы мүнәсибети менен спорттың волейбол түри бойынша «Институт кубогы » турнири болып өтти . Қызғын гүреслерге бай болған турнирде 3-орынды Химия-биология, 2-орынды Шет тиллери, 1-орынды Филология факультети студент қызлары ийеледи.

Зиё билан халқимизда гуллар баҳор

Илм-фан
«Маънавият инсонни рухан покланиш, қалбан ўсиши, инсонларнинг ички дунёси, эркинлигин мустахкам, иймони бутун қилувчи, виждонини уйғотувчи чексиз куч, унинг барча қарашларининг ўлчамидир» И.А.Каримов.

''Poeziya juldizi'' atamasindagi ilimiy - teoriyaliq , korkem -adebiy Respublikaliq anjuman

Ajiniyoz nomidagi NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
Илм-фан
Qaraqalpaq  xalqinin suyikli shayiri, Ozbekstan  Qaharmani, Ozbekstan ham  Qaraqalpaqstan  xaliq  shayiri, poeziya juldizi  Ibrayim Yusupov. SHayirdin  ''Baxit  lirikasi '', (1955),''Kun shigis jolawshisina''(1959), ''Oylar''(1960), ''Jeti asirim''(1962),'' Kewil kewilden suw isher''(1971), ''Tumaris'' (1974), ''Yosh'' (1978), ''Alasatli dunya bul ''  (1987), ''Duzli samallar'' (1988), ''Kewildegi ken dunya'' (1989), ''Begligindi  buzba sen...'' (1995) ,atamasindagi toplamlari  menen birge  ''Joldas mugallim'', ''Akatsiya gullegen jerde'', ''Aktrisanin igbali '', ''Gilemshi  hayal  haqqinda  haqiyqatliq '',  '' Eski  fontan  ertegi '', '' Dala  armanlari'', ''Tumaris '' ,  ''Bulbil uyasi'', ''Mamelek oy '' ,  ''Poseydonnin  gazebi'' poemalari  menen birge  bir qatar  pessa, liberttolar, gurrinler,  ocherkler,  kritikaliq ham publitsistikaliq  maqalalari  baspadan  shiqti.
Prezidentimiz  I.Karimov  ''Qosiginizdin  har bir qatarinda  mawij  urip  turgan  shin  jureklilik  ham  ulken  siy  hurmet  seziminen  ogada  tasirlendim''  dep  aytqaninday  shayir  poeziyasinda  ana  watanga  muhabbat, insaniyliq, xaliqtin  milliyligi  sawlelengen.
Dunyaga  belgili  jaziwshi  Ernes  Xemenguey  aytqaninday: ''Ulli  jaziwshiboliw ushin  talant, bilim  ham  baxitsiz  balaliq  boliwi  zarur ''  degen edi.  Albette  I.Yusupovta  talant, bilim  ham  omir  qiyinshiliqlarin  basinan  otkergen  shayir ,  dramaturg, awdarmashi  edi.
Jaqinda  usi  poeziya  juldizinin  86 jilliq  kunine  bagishlap  Ajiniyaz  atindagi  Nokis  Mamleketlik  institutinin  Qaraqalpaq  tili  ham  adebiyati  fakulteti, Qaraqalpaq  adebiyati  kafedrasi  oqitishilari  ham  «Ziywar '' adebiy  korkem  dogeregi  tarepinen  adebiy  keshe  otkerilidi.
''Ziywar '' adebiy  dogeregi  ham  qaraqalpaq tili  ham  adebiyati  kafedrasi  professor  oqitiwshilari  tan  azannan  Nokis  qalasinda  jaylasqan  ''Shorsha''  qoyimshiligindagi  shayir I.Yusupovtin kabirine  barip  ziyaratlap  keldi.Soninan  pedinstitutta shayir toplamlari  ham  bul  boyonsha  ilimiy-izertlew jumislarinin korgizbesi  bolip  otti.
Al, instituttin  majlisler  zalinda  shayirga  bagishlap  ilimiy-teoriyaliq  anjuman  otkerildi.Kiris  sozdi  usi  institut rektori  B.B.Prenov aship  berdi. Qaraqalpaq  adebiyati  kafedrasi  basligi, filologiya  ilimlerinin  doktiri, professor  K.Alambergenov''I.Yusupov  poeziyasi qaraqalpaq  xalqinin milliy  ruwxiy  gaziynesi'', Qaraqalpaq tili  ham adebiyati fakulteti dekani,  filologiya ilimlerinin kandidati  E.Allanazarov'' I.Yusupov epikaliq  janr doretiwshisi'', Qaraqalpaq adebiyati kafedrasi dotsenti , filologiya  ilimlerinin kandidadti  M.Bekbergenova  „I.Yusupovtin  doretiwshiligin  oqitiwda  jana  pedagogikaliq texnologiyalar'', Qaraqalpaq adebiyati kafedrasi ulken oqitiwshisi Q. Mambetov''I.yusupov doretiwshiliginin ozgeshelikleri'', Qaraqalpaq til bilimi kafedrasi ulken oqitiwshisi, filologiya ilimlerinin kandidati B.Yusupova''I.Yusupov poeziyasinda watan temasinin sawleleniwi'', Qaraqalpaq tili ham adebiyati fakultetinin3-kurs studentleri M. Dosbergenova  “I.Yusupov poeziyasinda watan temasinin sawleleniwi'' ,  A.Muzirikova''I.Yusupov poziyasinda ekologiya temasinin sawleleniwi'', G.Tanirbergenova  ''I.Yusupov poemalarinin janrliq ozgesheligi''degen temalarda ozlerinin bayanatlarin jasadi. Son Qaraqalpaqstan Respublikasi Ruwxiyliq ugit-nasiyat  orayi basligi,Ozbekstanga miynet singen madeniyat  xizmetkeri SH.Ayapov, Qaraqalpaqstan jaziwshilar awqami basligi K.Karimov, Qaraqalpaqstan xaliq shayiri, ''Qaraqalpaq adebiyati'' gazetasinin Bas redaktori G.Matyakupova,'' Amiwdarya'' jurnali  redaktori,shayir X.Dawletnazarov, Qaraqalpaqstan  xaliq  shayiri  N.Toreshova, shayir, Ozbekstan ham Qaraqalpaqstan Jaziwshilar awqaminin agzasi S.Ibragimov, shayira,Ozbekstan ham  Qaraqalpaqstan Jaziwshilar awqaminin agzasi G.Dawletovalar shayir haqqinda ozlerinin bahali pikirlerin bildirip shigip soyledi.
Qaraqalpaq  adebiyati  kafedrasi oqitiwshisi  dotsent, filologiya ilimlerinin kandidati  M.Bekbergenova  ''I.Yusupov  doretiwshiliginin ozgesheligi '' atamasinda proekt  texnologiyasi  usilinda  pedinstituttin qaraqalpaq tili adebiyati fakultetinin 3-kurslarina ashiq sabaq otti.Ashiq sabaqta I.Yusupovtin  omiri  ham  doretiwshiligi, ilimiy ham adebiy  doretpelerin proekt texnologiya usilinda kenirek  tusindirip  otti. Shayir qosiqlari korkemlep ham namaga salip student jaslar  tarepinen  atqarildi.I.Yusupov  portreti, shayirga arnalgan ilimiy miynetler oqitiwshi tarepinen korgizbe etip korsetildi. Shayirga bagishlangan adebiy keshe ham jana usilda otkerilgen ashiq sabaq studentlerde ulken tasirler qaldirdi. Onin doretpeleri  haqqinda kenirek  tusiniklerge iye boldi.
 
Muzirikova Aqsungul.
Ajiniyaz atindagi NMPI
Qaraqalpaq tili ham adebiyati
 
fakultetinin3-kurs studenti

“Keksalarni e’zozlagan el kamol topar”

Ajiniyoz nomidagi NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
Илм-фан
Rivoyat qilishlaricha,qadim zamonlarda chekka bir qishloqqa ocharchilik boshlanadi.Oziq-ovqatlar tanqis bo’lib qolgan.Shunda podshoh “keksa-qariyalar, yoshini yashab  bo’lgan, ularning bizga keragi yo’q tezda qatl qilinsin”deb farmon chiqaradi. Shunda qishloqdagi qariyalarni birin-ketin qatl qilib boshlaydilar. Nihoyat qishloqning chekkasida bir kulbadagi qariyaga navbat kelganda uning farzandlari zor-zor yig’lab yolvorishadi,o’zlarimiz yegulik yemasak ham mayli, ochqolsak ham mayli otamizga tegmanglar deyishadi. Shunda qishloqda bitta shu qariya tirik qoladi.Kunlar o’ta boshlaydi,vaqt o’tgan sari ocharchilik davom etaveradi.

Boshlang’ich ta’lim o’qish darslarida o’quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash.

Ajiniyoz nomidagi NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
Илм-фан
Respublikamiz mustaqillikka erishgach,jamiyatimiz oldida turgan eng muhim vazifalaridan biri-bu ma’naviy jihatdan barkamol insonni tarbiyalash, ta’lim va maorif tizimini takomillashtirish,milliy istiqlol g’oyasi asosida ma’naviy va ruhiy jihatdan barkamol avlodni voyaga yetkazish bo’ldi .
Ta’lim sohasidagi islohotlarning hayotga tatbiq qilinishi umumta’limning asosiy bo’g’ini bo’lgan boshlang’ich ta’limdagi  ta’lim-tarbiya jarayoni ham takomillashtirishni ,uning sifati va samaradorligini oshirishni ,hayot bilan aloqasini mustahkamlashni taqozo etdi.Ayniqsa,boshlang’ich ta’lim davridanoq har tamonlama kamol topgan barkamol avlodni tarbiyalash mexanizmini yaratish bugungi davrning eng dolzarb masalalaridan biri bo’lib qoldi desak yanglishmaymiz.

Институтимиз фаол ёшлари

Ajiniyoz nomidagi NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
Илм-фан
Президентимиз Ислом Каримов биз ёшларга яратиб берилаётган кенг имкониятлардан фойдаланиб ўз куч ғайратимиз, акл идрокимиз билан ватанимиз келажагига ўз хиссамизни қўшмоғимиз лозим. Шундай экан бизнинг Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти талабалари орасида ҳар соҳада илмга чанқоқ, изланувчан талабалар жуда кўп. Улар билан ҳар қанча фахрлансак ҳам оз. Шулардан:

Bir qizga yetmish hunar ham oz

Ajiniyoz nomidagi NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
Илм-фан
2015-yilning 20-aprеl kuni Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Tabiatshunoslik va geografiya fakul’tetida “2015-yil Keksalarni qadrlash yili” munosabati bilan talaba-qizlar o’rtasida “Eng qo’li gul talaba” ko’rik-tanlovi
bo’lib o’tdi.
Tanlovni o’tkazishdan maqsad qizlarning bo’sh vaqtlarini mazmunli o’tkazish, ularning qanchalik mohirlik bilan oddiy ipdan eng zarur narsalarni yaratib ishlaganlarini ko’rsatib berish, ularni munosib taqdirlashdan iborat. Jamiyatda xotin-qizlarning o’rni alohida ekanligini ko’rsatib berish, teran bilimli, yuqori ma`naviyatli, ruhiy tomonlama komil, ziyrak, odobli, eng namunali qizlarni yuzaga chiqarish va ularni jamiyatga ko’rsatishdan iborat.
Tanlovda “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati boshlang’ish tashkilot faollari qatnashib yoshlarga omadlar tilab qoldi. Tanlovda “Eng qo’li gul talaba”, “Eng chevar talaba”, “Eng mehnatkash talaba”, “Eng izlanuvchan talaba” nominatsiyalari bo’yicha qizlarimiz bellashishdi. Tanlov oxirida
— ”Eng qo’li gul talaba” nominatsiyasiga Elmuratova Saltanat,
— “Eng chevar talaba” nominatsiyasiga Asqarova Mohida,
— “Eng mehnatkash talaba” nominatsiyasiga Tursinbayeva Minayxan,
— “Eng izlanuvchan talaba” nominatsiyasiga Xalmuratova Dilafruzlar loyiq deb topildi va ularga “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati boshlang’ich tashkilot tomonidan qimmatbaho sovg’alar bilan taqdirlandilar.
Bunday tanlovlarning tez-tez o`tkazib turilishi natijasida mamlakatimizda o`sib kelayotgan yosh avlodni ta`lim bilan bir qatorda turli xil hunarlarni ham o`rganadilar.


Sportchi yoshlarimiz O‘zbekistonni dunyoga tanitadi!

ТАТУда учрашув
Учрашувлар
Shaxmat o’yini barcha uchun ma’lum bo’lgan aqlni charxlaydigan o’yinlardan biridir. Hozirgi biz biladigan shaxmat o‘yini bizga G‘arbdan kirib kelgan. Mana shunday sport o’yinlarimiz Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Tabiatshunoslik va geografiya fakul’tetida “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakatining tashkil topganligining 14 yillik bayram-shodiyonasi munosabati bilan 18-aprel kuni “Kamolot” Yoshlar ijtimoiy harakati boshlang’ich tashkiloti tomonidan shaxmat-shashka sport musobaqasi bo’lib o’tdi.
Shaxmat bo’yicha 1-o’rinni J.Sadatdinov, 2-o’rinni Z.Asamatdinov, 3-o’rinni D.Djumaniyazovlar yutib oldi. Sportchi yoshlarimiz O‘zbekistonni dunyoga tanitadi. Biz ana shunday Vatan madhini ko‘klarga ko‘tarayotgan shijoatli, navqiron yoshlarga omad tilaymiz.

Filologiya fakulteti talabasi Quchqarova M

На уровне требований времени

Ajiniyoz nomidagi NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
Илм-фан
В ходе учебного процесса основное внимание уделяется организационной работе на уровне требований времени. Ширин Джанабаевна не раз проводила свои занятия нетрадиционным методом.
И в этот раз на занятии преподаватель использовала интерактивный метод «Работа в малых подгруппах». Она интересным способом разделила группу на подгруппы и заранее дала задание, где каждая команда должна была предоставить эмблему, придумать девиз, соответствующий названию команды, подготовить презентацию, и в заключение сделать небольшую рекламу своей команды.
Студенты проявили большой интерес к заданию и приняли активное участие. Нам пришлось немного попотеть, мы искали материалы, готовили слайды для презентации, пробовали себя в роли поэтов, сочиняя девиз для команды. В ходе работы мы узнали, что некоторые студентки умеют красиво рисовать и все это нам предоставило большое удовольствие. Никто не остался в стороне, даже самые пассивные студенты, что-то старались сделать. Трудным заданием оказалось сочинение рекламы. Но несмотря на небольшие недостатки, мы хорошо подготовились. Во время презентации каждой команде Ширин Джанабаевна задавала соответствующие вопросы, где студенты спорили, размышляли и приходили к одному мнению.
Нужно отметить умение Ширин Джанабаевны держаться перед студентами, умелое руководство учебным процессом, быстро налаживать контакты с аудиторией. Умение вовремя разрядить аудиторию и ввести в рабочую обстановку.
Хотелось бы поблагодарить за интересное занятия и пожелать ей в дальнейшем, побольше таких нетрадиционных занятий.
Нам очень понравилось!

Студенты 2 «в» курса
факультета иностранных языков,
по специальности русский язык и
литература в иноязычных группах,
подготовила М. Кушназарова

КВН юного филолога

Ajiniyoz nomidagi NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
Илм-фан
На днях в доме студентов НГПИ им. Ажинияза преподавателями кафедры русской филологиибыл проведен конкурс-КВН юного филолога, где участвовали девушки 2-х курсов отделения русский язык и литература, проживающих в доме студентов: Ф.Атаджанова, Г. Атаджанова, Г. Солаева, М. Абдуллаева, С. Юсупова, М. Болтаева. В качестве жюри принимали участие руководитель организации «Камолот» НГПИ им. Ажинияза Б. Гулимбетов и представитель организации «Камолот» филологического факультета Ж. Кушназаров и преподаватель кафедры русской филологии Елмуратова С.
Образовательной целью проведения конкурса является: привитие участникам интерес и любовь к русскому языку, используя занимательность; Развивающая: развивать познавательную и творческую активность студентов. Воспитательная: воспитывать у студентов чувства коллективизма, взаимоподдержки и взаимовыручки.
Были предоставлены задания с фразеологическими оборотами, задания на нахождение синонимов и антонимов, проверили знание пословиц и поговорок, также был проведен конкурс-капитанов, а для зрителей блиц-опрос.
Команды участвовали очень активно: продемонстрировали не только свои знания, полученные по русскому языку, но и показали свою ловкость, умелость, артистичность, с легкостью ответили на логические задания.
Особенно понравился конкурс, где команда должна была показать жестами, телодвижениями, танцами смысл пословицы.
В завершении конкурса победителям и участникам были вручены скромные подарки. Жюри из всех участников выделил студентку 2 «в» курсаСолаеву Г, как самого лучшего участника, знатока русского языка.
В завершении студенты сделали вывод, что надо побольше читать, учить фразеологические обороты, пословицы и поговорки. Что им предстоит еще многое узнать о русском языке, что надо работать над повышением лексического богатства через словари и среду общения.

асс.-преп. кафедры русской филологии Отегенова Ш. ДЖ
ст-ка 2 «в» курса фил. факультета
отделения русский язык и литература
Кушназарова Мохигул.

O`layotgan senmisan, yo men…?!

Ajiniyoz nomidagi NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
Илм-фан
Suv-hayot manbai. Inson o`zi uchun aziz narsalarni, muqaddas tuyg`ularni va qadrli odamlarni ulug`laydi. Suv ham xuddi shunday. Suv-inson uchun muqaddas, oliy ne`mat. U hayotimizning garovi, tirikligimizning asosidir. Ko`hna tarix sahifalaridan bir rivoyat yodimga tushdi. “Jannatda hurlar bilan birga Odam Ato va Momo Havo baxtli yashardi. Alloh ularga hayotning hamma ne`matlarini ato qilgandi. Ular rohat-farog`atda yashardi. Olloh ularga jannatdagi bir mevani yeyishni man qilgandi. Lekin Odam Ato va Momo Havo o`z nafslariga qul bo`lishdi va shaytonning gapiga kirib Alloh Taolo man etgan mevani tatib ko`rdilar…” O`shandan beri odam farzandi jannatda emas, yerda yashashga mahkum. Bor-yo`g`i bir daqiqalik shayton hukmi ila bugun odamlar jannatda yashamaydi. Ammo Xudoyim karamli. U insonga yana iltifot ko`rsatdi. Unga til-zabon berdi, yerdagi eng go`zal narsalardan bahramand qildi. Lekin insonlar-chi?! U Olloh bergan bu muqaddas tuyg`ularni qadrlayaptimi? –Yo`q!
O`layotgan senmisan, yo men farq qilolmayman,
Ko`z yoshim dengiz, ammo o`zni farq qilolmayman,
Ortda jarlik, oldga ham bir qadam jilolmayman,
Arosat, oraliqda o`lmasaydik, Orolim!
U yana, yana xato qilishda davom etmoqda… O`sha muqaddas narsalarga, Ollohning ne`matlariga e`tiborsiz qarayapti. Suv-hayotimiz garovi. U insonga rizq-ro`z berdi, ne`mat berdi, poklik berdi. Suv jamiki go`zallik va ne`matlarning asosi, hayotimiz manbai. “Qadim o`tgan davrlarda suvlar jilg`alarda toshib yotardi, -deb hikoya qila boshlardi buvim. Bizlar nonni suvga oqizoq qilib yerdik. Hech bir inson suv qidirib ko`chaga chiqmasdi. Har biro damning eshigi oldidan ariq oqib o`tardi. Biz o`sha ariqdan suv ichardik, ertalab o`sha suvdan hovliga separdik. Suv ko`chalardagi, changli yo`llarni iforga to`ldirib yuborardi.“
Nega bugun bolalar nonni oqizoq qilib yemaydi? Nega bugun ko`chalardagi ariqlardan suv olib ichilmaydi? Suvga axlat yoki turli xil chiqindilarni tashlash oqibatida bugun ko`plab kasalliklar kelib chiqmoqda. Atrof-muhit zaharlanib, suv tanqisligi ko`paymoqda. Bu esa olamshumul muammolardan biri-Orolning qurib qolishiga olib kelyapti.
Bormi sayyorada undan buyuk g`am,
Barchani qiynaydi shu mungli savol,
Bundan qutulishga qodirmi odam,
Bugun madadlarga muhtojdir, Orol!
Hayotning butun tashvishlarini unutib, bir daqiqa qalbimizga quloq solaylik. Har bir odamning quloqlari ostida bir sado yangraydi. Bu-Orolning ovozi. Qarang, u masrur kuylamoqda:
Kelajakning keng yo`liga chiqib oldik,
Yordam bering o`zligimni topib olay,
Yana qadim buyuk dengiz bo`lib qolay,
Amu bilan Sirdaryoni kutaman zor,
Azizlarim ular menga chin vafodor.
Havo orqali uchib kelgan chang, suv va zararli moddalar Orol bo`yi aholisining sog`ligi yomonlashishiga olib keldi. Natijada, atrof-muhitga zarar yetdi. Odamlar orasida kasalliklar ko`paydi. Bugun Orol nafaqat O`zbekistonning, balki jahonning dolzarb muammolaridan biriga aylanmoqda. Buning oqibatida odamlar hayotdan
Erta ko`z yummoqda, chaqaloqlar majruh, kasalmand bo`lib tug`ilmoqda. Biz bir marta yashaymiz, bizning bir dona ona yerimiz bor. Kelinglar, uni asraylik. Umrimiz davomida uni qadrlaylik, uning majruh qalbiga najot bo`laylik. Yerimizni, Orolimizni asraylik!
Men bolangman, nido bo`lay sen uchun,
Bir jilg`adek davo bo`lay sen uchun,
Kerak bo`lsa, fido bo`lay sen uchun,
Mayliga, men ado bo`lay sen uchun,
Oqib turgin, qurib qolma, Onajon!
Mahliyo Qo`chqorova,
Ajiniyoz nomidagi NDPI talabasi,
Qoraqalpog`iston Respublikasi
”Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati faoli.