топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

Diniy bag‘rikenglik:

Diniy bag‘rikenglik

Маданият ва маърифат

Yurtimiz hududida qadim davrlardan etnik va diniy xilma-xillikka  hurmat bilan qarab kelingan.
Haqiqatan  asrlar davomida yirik shaharlarimizda masjid, cherkov va sinagogalar faoliyat ko‘rsatib, turli millat va dinga mansub qavmlar o‘z diniy amallarini erkin ado etib kelganlar. Tariximizning eng murakkab, og‘ir