топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

фольклор:

МИЛЛИЙ ФОЛЬКЛОРГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Namangan Muhandislik Qurilish Instituti
МИЛЛИЙ ФОЛЬКЛОРГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР                              
  Фольклор атамаси инглизча (folk) халқ ва (loge) донолик, халқ донолиги, халқ донишмандлиги маъноларини билдиради. Фольклор атамаси, дастлаб оғзаки ижод тарзида қўлланилган.

Бойчечак - баҳор қўшиғи эмас

Шеърият ва адабиёт
БОЙЧЕЧАК – БАҲОР ҚЎШИҒИ ЭМАС

Бойчечакнинг пайдо бўлиши янги ҳаётнинг туғилиши, халқимизнинг фарзанд билан боғлиқ удумларини ифодалагани боис, мавсум қўшиғи эмас, маросим қўшиғи сифатида тадқиқ этилиши лозим.
Сўз санъатининг қадимий тур ва жанрлари қоришиқ ҳолда инсон нутқи шакл¬ланиши биланоқ унинг қалб истаклари сабабли юзага келган. Халқ оғзаки ижоди халқ томонидан яратилиб, даврлар оша яшаб келаётган турли кўринишдаги бадиият намуналаридир. Халқимизнинг кўп асрлик тарихи давомида эртак, достон, қўшиқ, лапар, масал, мақол, топишмоқ, нақл, латифа, ривоят ва шу кабилар яратилган, оғиздан-оғизга ўтиб, сайқалланиб, такомиллашиб келган. Уларда халқнинг орзу-умидлари, армонлари, дард-изтироблари, меҳр-муҳаббати кабилар акс этган.

Узбекский фольклор

Традиции и обычаи народов мира
Маданият ва маърифат
Узбекский фольклор весьма богат и представлен множеством жанров. В нем воспеваются многокрасочный быт и многогранная культура узбеков, их гуманистические традиции и благожелательность, свободолюбие и братство, патриотизм, ненависть к врагам и другие благородные качества.