топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

таълим - тарбия:

Расмий хабар: 9-синф битирувчилари таълимни қаерда давом эттиришни ўзлари танлайдилар


Жорий йилнинг 16 июнь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Тошкент шаҳрининг Учтепа туманида бўлиб, у ердаги 78-умумтаълим мактабидаги шароитлар билан танишган эди ва Ўзбекистонда 11 йиллик таълимни қайта тиклаш таклифини олға сурганди.

Энг иқтидорли ўқувчилар сараланмоқда

Илм-фан
Бугунги кунда «Фарзандларимиз биздан кўра кучли, билимли, доно ва албатта бахтли бўлишлари шарт!» деган ҳаётий даъват ҳар биримизнинг, ота-оналар ва кенг жамоатчиликнинг онги ва қалбидан мустаҳкам ўрин эгаллаган.

Жамшид Миралимов – АҚШдаги Ҳарвард университети магистри!

Илм-фан
Биринчи Президентимиз Ислом Каримовнинг “Биз ҳеч кимдан кам эмасмиз ва ҳеч кимдан кам бўлмаймиз!” деган пурмаъно сўзлари том маънода ҳаётимиз воқелигига айланиб кетаётганини кўплаб иқтидорли ёшларимиз фаолияти мисолида кўришимиз мумкин. 

Талабаларни маънавий-ахлоқий тарбиялашда миллий қадриятларни роли

Поддержка акций ZiyoNET
Илм-фан
Д.Абдурахимова, Д.Назарова
Талабаларни маънавий-ахлоқий тарбиялашда миллий қадриятларни роли
 
Тошкент Фармацевтика институти, Тошкент ш.
 
e-mail:abdurahimovadilnoza@umail.uz
Ўзбекистон ўз мустақиллигини қўлга киритганидан сўнг маънавий соҳада катта ўзгаришлар юз берди. Президентимиз Ислом Абдуғаниевич Каримов, маънавиятни

Дидактик ўйинлар таълим жараёнида эшитиш имконияти чекланган болалар ақлий қобилиятларини ривожлантирувчи восита сифатида

Бошланғич таълим ўқитувчилари Форуми
Маданият ва маърифат
Г. Бобомуродова, Г. Бердиева, Навоий вилояти Кармана туманидаги
25-ихтисослаштирилган мактаб – интернат бошланғич синф ўқитувчилари

Эшитиш имконияти чекланган болалар таълим-тарбиясида ўйиннинг муҳим аҳамияти у таниш нутқ материалини мустаҳкамлаш учун туртки бўлиш билан чегараланиб қолмай, янги сўз ва жумлаларни ўзлаштириш, талаффуз кўникмаларини такомиллаштириш учун хизмат қилади. Эшитиш имконияти чекланган болаларнинг оғзаки равон нутқини шакллантириш, луғат бойлигини оширишда дидактик ўйинлардан фойдаланиш юқори натижа беради. Дидактик ўйинлар нутқ материалини ўзлаштиришга туртки бўлади. Қуйидаги ўйин турларидан нутқ ўстириш дарслари ва машғулотларда фойдаланиш мумкин.
«Мен нима едим?» ўйини. Ўйиннинг мақсади: Таъм билиш сезгиси орқали предметни танишга, таъми, шакли,

Кitobga muhabbat hissini tarbiyalash orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ma’naviyatini shakllantirish

Бошланғич таълим ўқитувчилари Форуми
Маданият ва маърифат
S.S.Bobojonova, Toshkent viloyati, Oqqo‘rg‘on tumanidagi 30-umumiy o‘rta ta’lim makabining boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Yuksak ma’naviyatga ega bo‘lgan, barkamol, sog‘lom avlodni tarbiyalab, yoshlarga zamonaviy pedagagik texnologiyalar asosida ta’lim berish mamlakatimizda ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan ustuvor vazifalardan biridir. Komil insonni voyaga yetkazishda boshlang‘ich ta’lim, shubhasiz, poydevor vazifasini o‘taydi. Bolani qalban yuksak, ma’naviy boy qilib tarbiyalashda ajdodlarimiz yaratgan betakror odob-axloq qoidalar doir bilimlarni o‘rgatish, e’tiqodiga aylantirish, komillikka yo‘naltirish muhim ahamiyatga ega.
Buning uchun birinchi navbatda, o‘quvchini

Бошланғич синф чет тили дарсларида ўйинларнинг қўлланилиш самарадорлиги

Бошланғич таълим ўқитувчилари Форуми
Маданият ва маърифат
К.Т.Алимова, ЎзПФИТИ кичик илмий ходими

Бошланғич синф ўқувчилари ҳали ёш жаҳатидан кичик бўлишларига қарамай, характер, феъл-атворлари жуда мураккаб бўлади. Одатда, кичик ёшдаги мактаб ўқувчилик даври болаликнинг энг юқори поғонаси ҳисобланади. Ўқувчилар ҳали ўзида болаликнинг кўпгина хусусиятларини, яъни енгилтаклик, соддалик, ўйинқароқликни сақлаб қолиб, аммо таълим вазифаларини амалга ошириш учун керак бўлган, аниқ ва мантиқий фикрлашпайдо бўла бошлайди. Кичик мактаб ёшидаги болалар учун ўқув фаолияти етакчи ҳисобланади. У шу ёшдаги болаларнинг руҳий кечинмаларининг ривожланишида юз берувчи асосий ўзгаришларни белгилаб беради. Кўпчилик болалар мактабда чет тилини ўрганишни бошлашаётганда уни қизиқарли ва мароқли жараён деб ўйлашади. Лекин вақт ўтиши билан бу жараён унча осон эмаслигини

Ўқувчиларда компетенцияларни шакллантиришга йўналтирилган дарсликларга қўйиладиган талаблар

Бошланғич таълим ўқитувчилари Форуми
Маданият ва маърифат
Ю.М. Асадов, ЎзПФИТИ лойиҳа раҳбари, психология фанлари номзоди

Ҳозирги кунда узлуксиз таълим тизимининг энг долзарб масалалардан бир бу уни мазмунан компетенциявий ёндашув асосда модернизация қилиш ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан, ўқувчиларда таянч ва ўқув фанига оид компетенцияларни шакллантиришга йўналтирилган дарсликларга қўйиладиган талаблар қандай бўлиши тўғрисида мантиқий савол туғилади. Бизнингча, компетенцияларни шакллантиришга йўналтирилган дарслик, энг аввало, мазмунан амалий фаолиятга қаратилганлиги билан бирга, ўқувчининг ёш ва психолого-физиологик хусусиятларига мос равишда таянч компетенцияларни эгаллашига кўмаклашувчи, қўшимча маълумотларни олиш учун йўл-йўриқ берадиган, ўқувчиларда мустақиллик ва ўзаро ҳамкорлик кўникмаларини тарбиялайдиган, ўқув юкламаси кўламининг

Мультимедиа ресурслар ёрдамида бошланғич таълимнинг замонавий сифатига эришиш учун шарт-шароитлар яратиш

Бошланғич таълим ўқитувчилари Форуми
Маданият ва маърифат
Б.С.Абдуллаева, Низомий номидаги ТДПУ «Бошланғич таълим ва жисмоний маданият» факультети декани, педагогика фанлари доктори, профессор

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот-коммуникaция технологияларини жорий этиш тўғрисида»ги Фармони, Вазирлар Маҳкамасининг «Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот-коммуникaция технологияларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорлари таълим тизимида амалга оширилиши керак бўлган вазифаларни белгилаб берди.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Соғлом бола йили» Давлат дастури тўғрисида»ги қарорининг 71-бандида белгиланган вазифаларни таъминлаш мақсадида, яъни илғор педагогик ва ахборот-коммуникaция технологияларини жорий этиш,

Актуальност подготовки учителей иностранного языка основе инновационных технологий

Бошланғич таълим ўқитувчилари Форуми
Маданият ва маърифат
Ш.Ш.Каюмов, ректор УзГУМЯ

Свое выступление я хотел бы начать с цитаты из трактата «Образование и смысл жизни» Джидду Кришнамурти, философа, который в 20-х гг. прошлого века основал несколько школ в США, Великобритании и у себя на родине, в Индии: «Правильное образование начинается с педагога, который постиг свою сущность и поэтому мыслит нестандартно. Если педагог не получил правильного образования, то максимум, на что он способен, — это прокомментировать учебник...». Таким образом, ключевой фигурой в деле подготовки кадров является учитель, а в свете реформ, связанных с совершенствованием системы изучения иностранных языков в Республике Узбекистан согласно ПП № 1875 особое внимание уделяется качеству подготовки учителей иностранных языков.
Остановлюсь сначала

Глобаллашув шароитида ёшларда маънавий-ғоявий салоҳиятни шакллантириш муаммолари

Ёшларга оид давлат сиёсати
Жамият
         Бугунги кунда инсоният кишилик жамияти ривожининг мутлақо янгича мазмун-моҳият касб этадиган даврига қадам қўйди. Бу даврда жаҳон мамлакатлари ўртасида сиёсий, иқтисодий, илмий-маданий алоқалар ҳар қачонгидан шиддат билан кучаймоқда. Оқибатда юзага келган глобаллашув жараёнлари ўз таъсирини ўтказмаган биронта соҳа қолмади. Жумладан, глобаллашув жамият ҳаётининг маънавий-мафкуравий, демографик соҳаларига ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда ва бу яққол кўзга ташланмоқда. Президентимиз глобаллашув жараёни ҳақида “...ҳозирги шароитда мафкуравий таъсир ўтказишнинг ниҳоятда ўткир қуролига айланиб, ҳар хил сиёсий кучлар ва марказларнинг манфаатига хизмат қилаётганини соғлом фикрлайдиган ҳар бир одам, албатта, кузатиши муқаррар”, дейди.

Китобларга мухаббат улашинг.

Поддержка акций ZiyoNET
Илм-фан
Китобларга мухаббат улашинг.
Афсуски, сунги вактларда фарзандларимиз китоблардан узоклашмокда.  Биргаликда китоб укиши мультфильм куриш ёки компьютер уйинларга аста-секин алмаштиришади. Китобларни эътиборга олмаслик сабабларини барчамиз биламиз. Боланинг хаётидаги китоб мазмуни хакида фикр юритамиз.

Таржимада маданиятлараро мулоқотнинг аҳамияти

O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti
Илм-фан
Ижтимоий ҳаёт тез суръатлар билан ривожланиб борар экан, у ижодкор олдига янгидан-янги муаммоларни, жумладан, ижтимоий-сиёсий ҳодисаларни бадиий акс эттириш вазифасини қўяди. Ижтимоий ҳаёт ва маданиятнинг бундай ўзаро алоқадорлиги, шубҳасиз, турли маданиятларнинг бир-бирини бойитиши учун имкон яратади. Бу борада бадиий таржиманинг улуши беқиёсдир.

ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШ-ДАВР ТАЛАБИ

Qo'qon Davlat Pedagogika instituti
Илм-фан

Маълумки, бугунги кунда таълим тизимини такомиллаштириш борасида муҳим фаолиятлар амалга оширилмоқда. Шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримов томонидан аниқ белгилаб берилган энг муҳим вазифаларга риоя этган ҳолда ҳамда “Таълим тўғрисида”ги ва Кадрлар тайёрлаш миллий дастурида белгиланган вазифалардан келиб чиқиб, ўқув жараёни ва ўқув-услубий фаолиятни модернизациялаш ҳамда инновацион таълим технологияларини жорий этиш мақсадида институтда бир қатор масалаларга алоҳида эътибор қаратилмоқда.


БАРКАМОЛ АВЛОДНИ ТАРБИЯЛАШДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИНГ ЎРНИ

Urganch davlat universiteti
Илм-фан

Абдуллаев Азод Бегназарович -УрДУ ўқитувчиси т.ф.н. доцент. Атаева Дилфуза Пулатовна -УрДУ ўқитувчиси.


 


Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов таъкидлаганидек, “Таълим жараёнини ислоҳ этиш ва меҳнат бозорида талаб қилинадиган юқори малакали қадрлар таёрлашда олий ўқув юртлари муҳим ўрин эгалламоқда[1]”.