топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

конституция ва ҳуқуқ:

Конституция — демократик давлатнинг ҳуқуқий пойдевори


ТДЮУ  Жиноят-процессуал ҳуқуқи
кафедраси ўқитувчиси Н.О.Ҳамидов
 
 
Ўзбекистон Республикаси Конституцияси халқимизнинг орзу-умидлари, иродасини ўзида мужассамлаштирган қомусий ҳужжат бўлиб, юртимизда келажаги буюк демократик давлат барпо этилишининг муҳим ҳуқуқий пойдеворидир. Унда баён этилган кафолатлар

Конституция – бахтимиз қомуси

Илм-фан

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 9 ноябрдаги Ф-4570-сонли “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганинг йигирма уч йиллигини нишонлашга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармойиши ижросини таъминлаш мақсадида Республика Маънавият тарғибот маркази ҳамда Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти ҳамкорликда жорий йилнинг            2 декабр куни “Конституция – бахтимиз қомуси” мавзусидаги маънавий-маърифий, маданий тарғибот тадбири бўлиб ўтди.

Конституция ҳуқуқ ва эркинликларимиз кафолати

Конституция - бахтимиз қомуси
Қонунчилик
Биз қурaётгaн янги жaмият, ҳaётимизгa тoбoрa кириб келaётгaн янгилaниш жaрaёнлaри, мамлакатимизда олиб борилаётган ислoҳoтлaрнинг тaқдири вa келaжaги, aввaлo, xaлқимизнинг бу ўзгaришлaрни қўллaб-қуввaтлaшигa, oдaмлaр дунёқaрaши ва фaoллиги, уларнинг oнгу тaфaккурининг юксaлишигa бoғлиқдир.
Шунинг учун ҳaм Ўзбекистoн ўзининг миллий тараққиёт йўлини белгилашда инқилoбий сaкрaшлaр йўлини эмaс, балки, имкoн қaдaр ҳеч кимга зарар етказмайдиган, бoсқичмa-бoсқич ривoжлaниш йўлини тaнлaди.
Бугунги кундa келaжaги буюк дaвлaт, ҳеч кимдaн кaм бўлмaйдигaн жaмият қуриш каби мaқсaд йўлидa эришгaн ютуқлaримиз бутун дунё томонидан тaн oлиниб, Ўзбекистонга нисбатан бўлган фикрлари ва қарашлари тубдан ўзгармоқда.

Сиз қонуни биласизми?

Тошкент кимё-технология институти

«Сиз қонуни биласизми?»


    2014 йил 2 декабръ куни соат 14:00 да Институтнинг «Ёқилғи ва органик бирикмалар кимёвий технологияси факултети» мажлислар залида 1 курс талабалараро анъанавий «Сиз қонунни биласизми?»деб номланган кўрик-танлови ўтказилди. Танловда «Истиқлол фарзандлари»(ЁОБКТФ), «Парламент»(ООМТФ), «Ўзбекистон ёшлари»(НМКТФ), «Фемида»(МКТФ), «Русий забон » жамоалари иштирок этишди. Танлов 3 та шартдан иборат бўлиб,  бу  шартлар бўйича ООМТФнинг «Парламент» жамоаси ғолиб деб топилди. Тадбир сўнгида институтнинг Маънавий ахлоқий тарбия ишлари бўйича проректори иштирок этган талабаларни институтнинг «Камолот» ЁИҲ БТ «Фахрий ёрлиғи»  билан тақдирлади. Конституциямиз қабул қилинганлигининг йигирма икки йиллигига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш

ОЎМТВ ҳузуридаги "Маънавият ва маърифат" маркази
Илм-фан


Ҳақиқатан ҳам, 1992 йил 8 декабрда қабул қилинган Конституциямиз Ўзбекистон тарихида, узоқ, давомли мақсад ва вазифаларимизни аниқ белгилаб беришда ўзининг пухта ўйланган тамойил ва қоидалари билан ишончли ва ҳал қилувчи омил бўлди, деб таъкидлашга барча-барча асосларимиз бор. И.А.Каримов


 


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 7 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг йигирма икки йиллигини нишонлашга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ф-4376-сонли Фармойишида белгиланган вазифаларнинг ижросини таъминлаш мақсадида барча олий таълим муассасаларининг чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилди.Конституция ва фуқаролик жамияти

Конституция - бахтимиз қомуси
Қонунчилик

       Ҳар қандай адолатли, демократик давлатда фуқароларнинг эркин фикрлаш ҳуқуқи кафолатланган бўлади. Инсоннинг эркин фикрлаш, ўз ақл-идроки, қобилияти, олган билимларидан эркин фойдаланиш имкониятига эга бўлиши давлатда шахс ҳақиқий эркинлигининг ёрқин ифодасидир. Албатта, эркин фикрлаш бор жойда фикрлар хилма-хил бўлади ва турли мафкуралар, сиёсий институтлар, ҳаракатлар пайдо бўлиши мумкин. Бу фуқаролик жамиятининг асосий мезонларидан биридир.


Конституция ва амир темур омили

Тошкент кимё-технология институти

     Асосий қомусимиз – Ўзбекистон Конституциясида миллий қадриятлар мавзуси ҳам алоҳида эътиборга олинган. Тарихда буюк ота-боболаримиз томонидан тўпланган беназир тажрибалар бугунги ислоҳотлар тизимини мустаҳкамлашда бизга манба ролини бажаради.


Конституция – правовой фундамент внешнеполитической деятельности страны

БухМТИ
Илм-фан

Феруз Бафоев – к.п.н., доцент Бухарского инженерно-технологического института


 


Огромным политическим событием в жизни нашей страны, важнейшим шагом в процессе становления нового Узбекистана стало принятие в декабре 1992 г. Конституции Республики Узбекистан. Одиннадцатая сессия Верховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва 8 декабря 1992 г. поста­тейным голосованием приняла Конституцию нашего независимого государства. Впервые народ Узбекистана обрел государственную независимость и этот исторический факт был торжественно закреплен в его Основном За­коне.


Данный документ отражает факт сущест­вования на политической карте мира нового демократического государства — Республики Узбекистан. Ибо, как подчеркнул Президент страны И. А. Каримов, «ни одно государство не может стать подлинно суверенным, не закрепив в своем Основном Законе принципы государственного и общественного строя, прав и свобод граждан, экономические основы и стратегические направления развития общества».


Конституция Республики Узбекистан была порождена, главным образом, двумя факто­рами. Первым из них был курс на рыночные отношения, т.е. на вхождение Узбекистана в мировое сообщество в соответствии с общими закономерностями и тенденциями развития. Притом с самого начала рынок рассмат­ривался Узбекистаном не как самоцель, а как средство обеспечения быстрого развития общества. Опираясь на законы рыночных отношений, приведены в движение все потенциальные возможности республики и народа для того, чтобы добиться достойного места среди современных цивилизованных стран.“Ҳуқуқий маданият – ҳуқуқий давлатнинг таянчи”

Наманган давлат университети

2013 йил 28 ноябрь куни Наманган вилоят адлия бошқармаси  билан ҳамкорликда университет тадбирлар залида “Ҳуқуқий маданият – ҳуқуқий давлатнинг таянчи” мавзусида давра суҳбати ўтказилди.


Мустақил Ўзбекистон конституциясида инсон ҳуқуқларининг тантанаси

Наманган давлат университети

Ҳар бир мамлакатда, унинг ички ва ташқи ҳаётини тартибга солиш  ҳамда давлат механизмининг режали ишлаб туришини таъминлаш мақсадида, юзлаб, минглаб турли қонунлар ва қонуности актлари қабул қилинади. Уларнинг баъзилари иқтисодга, айримлари – сиёсатга, маълум бирлари эса маданият ва ҳаётнинг ўзга соҳаларига тегишли бўлиши мумкин.


Конституция – ҳуқуқимиз кафолоти

Гулистон давлат университети
Илм-фан

2012 йил 20-ноябр куни соат 14:30 да университет фаоллар залида Физика-математика  факультети  1-4-курс талабаларига “Конституция – ҳуқуқимиз кафолоти”, “Терроризм ва диний экстремизмга қарши кураш” мавзуларида “Ахборот соати” ўтказилди. Йиғилишда      проректор Р.Маҳмудов, Адлия Вазирлиги Қонунчиликка риоя этилиши устидан назорат қилиш бош бошқармаси Сирдарё вилоят ҳудудий бўлими бош маслаҳатчиси Шавкат Норқулов, вилоят Адлия бошқармаси бўлим бошлиғи А.Мамадалиев, Сирдарё вилоят ИИБ Жиноятчиликка ва терроризмга қарши кураш бош  бошқармаси  тезкор вакили майор Р.Тўраев, вилоят имом-хатиби ўринбосари Раҳмонов Фарҳод, факультет декани, декан ўринбосарлари, кафедра мудирлари, гуруҳ рахбарлари иштирок этдилар.