топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

ахборот хуружи:

«Ёшларни ахборот хуружларидан асрайлик»

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
Хоразм вилоят Минтақавий тадқиқотлар
маркази мутаҳассиси Ғ.Сапаев
ХХ асрнинг сўнгги ўн йиллигида халқаро компьютер тармоғи – интернет тизимининг вужудга келиши ва ахборот алмашинуви жараёнларининг тезлашиб бораётгани ғоявий таъсир ўтказиш кўламини кенгайтирмоқда. АҚШ мудофаа маҳкамасининг оддий бир лойиҳасидан бошланган бу тизим кўплаб

ГЛОБАЛ ТАРМОҚДАГИ ТАҲДИДЛАР ВА УЛАРНИНГ ЁШЛАР ТАРБИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ

Ajiniyoz nomidagi NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
Илм-фан
  Ҳозирги кунда ахборот уруши шиддат билан авж олмоқда. Ахборот уруши ( information war) – турли мақсадларга эришиш учун рақибга ғоявий таъсир кўрсатишдир. Шунингдек, ахборот хуружи рақибга таъсир кўрсатиш орқали жамоатчилик онгини ғаразли йўллар асосида шакиллантиришга уринишдир. Манфаатдор кучлар ахборот хуружи кутилган натижани бериши учун ёлғон хабар тарқатиш босимини кучайтириб, интернетни ёлғон маълумотлар, сохта иддаоларга тўлдириш каби усуллардан фойдаланишади. Ҳозирги кунда Хитойда 500 миллиондан, Россияда 50 миллиондан, Ўзбекистонда 10,2 миллиондан, ортиқ интернетдан фойдаланувчи рўйхатга олинган. Эндиликда ижобий ёки салбий мазмундаги ахборотларнинг глобал тармоққа чиқиши учун бир сония кифоя. Афсуски, кўп ёшлар Ислом ниқоби остида олиб борилаётган бузғунчи

Ижтимоий тармоқ ва ёшлар тафаккури

Ёшлар ўртасидаги муносабатларнинг бугунги ҳолатига бир назар

Бугун глобаллашаётган дунёда ахборот технологиялари, айниқса, Интернет кундалик ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланди. Глобал тармоқ шиддат билан ривожланиб, имкониятлар тобора кенгайиб бормоқда. Ҳар куни виртуал маконда бир неча миллиондан зиёд ахборот ресурсларининг пайдо бўлиши унинг ҳажми сония сайин ўсиб бораётганидан далолат.

АХБОРОТ ҚУРОЛИ: муаммолар, низолар, ёндашувлар


Ушбу мақола оммавий ахборотнинг хусусиятлари, бугунги замон воқеликларида тутган ўрни ва бу билан боғлиқ муаммолар таҳлилига бағишланади. Бугунги давр воқеликларида тобора муҳим аҳамият касб этаётган оммавий ахборотнинг туб моҳиятини белгилаш, ундан қурол сифатида фойдаланишнинг усулларини ўрганиш ишнинг асосий мақсадидир. Шу билан бирга, ушбу тадқиқот ахборот хуружлари даврида Ўзбекистонга қилинаётган таҳдидлар кўламини таҳлил қилиш ва муаммонинг динамикасини аниқлашни ҳам ўз олига мақсад қилади.Ўзбекистоннинг глобал ахборот урушларидаги ўрни ва позициясини баҳолаш тадқиқотнинг илмий янгилигидир. Масаланинг ечими сифатида илгари сурилган миллий ахборот сиёсатини шакллантириш таклифи ҳам фан учун янгиликдир.Ушбу мақолани республиканинг етакчи илмий нашрларида чоп этиш орқали

Ахборот хуружларидан мақсад психологик урушми?


Бугунги алғов-далғов дунёда нималарни ўйлаб топишмаяпти, дейсиз. Турли халқларни ўз миллий ва маънавий қадриятларидан айириш учун «оммавий маданият»ни, давлатларни ва халқларни бир-бирига ёв қилиб кўрсатиш учун ахборот хуружларини, динлар ўртасида низоларни кучайтириб ғаразли мақсадга эришиш учун исломофобияни, бир давлатнинг ёки халқнинг танобини тортиб қўйиш учун санк­ция ҳамда иқтисодий қамалларни, иқтисодий ва геосиёсий манфаатлар йўлида бировларни ўз йўриғига юритишни, миллионлаб гектар майдонларда йиртқич ҳайвонларнинг йиртқичлигини томоша қилишнинг гашти деб миллионлаб одамларни очликка гирифтор қилишни, миллионлаб гўдаклар, аёллар ва қарияларни ўлдириш ҳисобига дунёга ҳукмронликни даъво қилишни, беҳисоб бойликларни очларга бериш ўрнига ахлоқий бузуқликка

Ёшлар онгини ахборот хуружлари таъсиридан асраш

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
С.Б.Бабажановўқитувчи, (УрДУ)
 
Бугунги кунда сиёсий, ғоявий ва ахлоқий жиҳатдан бузғунчи кучлар интернет тармоғидан фойдаланиб, ўзларининг геосиёсий, иқтисодий, диний, ирқий ва бошқа ғаразли манфаатлари йўлида деструктив ахборотларни тарқатиб, ҳали онги ва хаётий қарашлари шаклланиб улгурмаган ёшларни чалғитиш, улар қалбини эгаллаш йўлидаги интилишлари тобора кучли тус олаётгани оқибатида халқимизнинг миллий қадриятлари ва тарихан шаклланган ахлоқ қоидаларига хуруж қилинаётгани ҳеч кимга сир эмас.

Ахборот хуружининг ёшлар маънавиятига таъсири

Интернет бугунги ахборот маконининг муҳим бўғинига айланди. Ҳозирда интернетдан нафақат компьютер тармоғи, балки космик алоқа йўлдошлари, радиосигнал, кабел телевидениеси, телефон, уяли алоқа орқали ҳам фойдаланиш мумкин.

Ахборот хуружлари ва уларнинг ёшлар онгига бўлган таъсири

Ҳозирги кунда ахборотни қабул қилиш ва уни узатишнинг барча воситалари кенг тарқалиб кетди. Жаҳондаги барча оммавий ахборот воситалари булардан кераклигича фойдаланмоқда. Биргина жадал ривожланаётган интернет тизимининг тараққий топиши айрим ғаразли кучлар учун асосий қурол бўлиб улгурди. Шу сабаб ахборот майдонида мувозанатни сақлаш учун инсон, албатта, мустақил онг ва фикрга эга бўлиши керак.

Ахборот хуружи даврида ёшлар хавфсизлигини таъминлаш давр талаби

Блог им. diyorochka1995
Ҳозирги кунда инсон қалби ва онги учун кураш энг асосий кураш воситасидир. Инсонни бошқариб турадиган ақли ва ҳис-туйғуларига эгалик қилиш ва шу орқали жамиятни бошқариш асосий мақсадлардан бўлиб қолди. Мазкур курашларда ахборот муҳим восита бўлиб хизмат қилмоқда. Қурол кучи билан эришиб бўлмайдиган мақсадларга ахборот орқали бевосита эришиш мумкин бўлиб қолди. Ҳозирги кунда ахборот технологиялари, интернет воситалари, уларнинг хизматларидан фойдаланмайдиган инсоннинг ўзи йўқ. Шиддатли замонда замон билан ҳамнафас бўлиш, у билан бирга яшаш ҳар бир илғор фикрли кишининг кундалик эҳтиёжидир. Ахборот ҳажми ҳам ҳозирги кунда катта кўламни эгаллаганки, уни интернет тармоғида ҳисоблаш учун мегабайт, гегабайт, терабайт каби ўлчовлар билан ўлчанмоқда. Инсон қанчалик ахборотга, маълумотга эга бўлса шунчалик тараққиётга ўз ҳиссасини қўшади.Ахборотларнинг барчаси мамлакатимиз мақсадлари, уни тараққиёти манфаатлари йўлида хизмат қилади деб бўлмайди.Ахборотдан ўз ғаразли мақсадлари йўлида фойдаланишга уринаётган реакцион кучлар у орқали жамиятни, давлатларни беқарорликка, тараққиётини издан чиқаришга уринмоқда.

Ахборот хуружи ва мафкуравий ҳимоя

Обод турмуш - жамият пойдевори
Жамият
Ахборот тушунчаси бугунги кунда глобал моҳият касб этмокда. У инсон тафаккурига турли йўналишларда таъсир ўтказувчи, яхлит инсоният ҳаётини ва такдирини у ёки бу томонга буриб юборувчи, гох салбий, гох ижобий моҳият касб этувчи қудратли воситага айланди.
Компьютерлаштирилган дунё, ялпи ахборотлаштирилган глобал тизимнинг вужудга келиши миллатлар, халклар ва бутун инсоният такдирини бир-бирига боғлаб қўйди.
Ахборот технологиялари глобал оқибатларидан бири янги асрда юзага келган ахборот хуружи, информацион-психологик уруш хавфидир.

Жаҳон медиа монополияси - ҳақиқат улашувчими ёки манфаат воситаси

Блог им. surxon-nimfogo

Сўнгги юз йилликда оммавий ахборот воситалари ижтимоий ҳаётнинг ҳамма жабҳаларида энг таъсирчан воситага айланди. Юқори таъсир кучига эга бўлганлиги сабабли ҳам матбуот “тўртинчи ҳокимият” деб аталади. Бугунги кунга келиб ОАВлари аҳоли ҳаёт тарзини белгилаб бериб, бундай шароитда ижтимоий ҳаётга жиддий таъсир кучига эга бўлиш билан бирга, нафақат мамлакат ичида кечаётган жараёнларга, шунингдек, давлатлараро ва халқаро муносабатларга ўзининг ижобий, бир вақтнинг ўзида салбий таъсирини ҳам кўрсатмоқда. Ҳозирги вақтда бутун дунё ахборот таъминотига катта эҳтиёж сезаётанлиги инобатга олинса, матбуотга демократия ва адолатлилик тамойиллари асосида фаолият юритишида катта масъулият юклайди.


Ғарб сиёсатчи олимлари томонидан кенг имкониятларга эга ОАВларини “турли мақсадларга эриштирувчи энг қудратли қурол” сифатида таъкидлашгани ҳам бежизга эмас. Тарихдан маълумки, матбуотда тарқатилган тўғри ёки ҳақиқатдан йироқ ахборотлар ҳаттоки давлатлараро низо ва ихтилофларни келтириб чиқаришга қодир. Жаҳон молиявий ва иқтисодий инқирозларини маълум бир мақсадларни кўзлаб уюштиришда ҳам матбуот муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Иқтисодий жараёнлар, шунингдек, молиявий операциялар ҳам тўғридан – тўғри ахборот майдонига боғлиқ бўлиб, улар матбуотдаги хабарларга мос равишда олиб борилади. Деярли барча фонд биржаларида молиявий спекуляция (чайқовчилик) матбуот орқали тарқатиладиган “ахборот хуружлари” орқали ҳаракатга келтирилади. Шу тарзда, сиёсий ва иқтисодий жараёнларда матбуот ролининг ўсиши дунё миқёсида ОАВларига муносабат ўзгаришига олиб келди.


Бугунги кунда ўқувчи-ёшларнинг ахборот хуружларидан ҳимоялаш

Блог им. behzodbek

Мустақилликка эришганимиздан сўнг ёшларни тарбияси мазмун ва моҳиятида усул ва шаклларида жиддий ўзгаришлар бўлди. Мактаблар миллийлаштирилди, таълим-тарбияга миллий урф-одатларни, яъни қад-риятларни жорий этиш асосий ўрин тутадиган бўлди. Тарихимиз, маданиятимиз миллий урф-одатларимизга эътибор кучайди.    Юртбошимиз таъкидланганларидик “Таълим-тарибия онг маҳсули, лекин айни вақтда онг даражаси, унинг ривожининг ҳам белгилайдиган омилдир. Бинбарин, таълим-тарбия тизимини ўзгаритирмасдан онгни ўзгартириб бўлмайди, онгни тафаккурни ўзгартирмасдан туриб  биз кўзлаган олий мақсад-озод ва обод жамиятни барпо этиб бўлмайди”.


 


Бугунги кундаги таълим-тарбия жараёнида миллий истиқлол ғояси ҳалқни ўтмиш ва келажагини бир-бири билан боғлашга хизмат қилмоқда. Унинг моҳияти, мақсади асрлар мобайнида орзу қилинган ва ана шу узоқ йиллик кураш орқали эришган мустақилликни сақлашдан иборатдир. Ахборот қарама-қаршилигининг объекти сифатида ахборот таъсирига учраши натижасида хусусиятлари ўзгариши мумкин бўлган ҳар қандай  тизим қаралади.    Мамлакатимизнинг келгусида янада равнақ топиши, сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий барқарорликка эришуви ёшларга ҳар томонлама боғлиқдир. Бу эса глобаллашув жараёнида ёшларни турли хил шакл кўринишдаги ахборот хуружлари ва ғоявий таъсирлардан ҳимоялашни талаб қилади.


Ахборот хуружлари ва уларни олдини олиш

Блог им. behzodbek

Бугунги замон глобаллашуви жараёнида кимки ахборотга эгалик қилса, ўша дунёга ҳукм-ронлик қилади, деган ибора бежиз пайдо бўлгани йўқ. Дарҳақиқат, ҳозирги кунда ядро қуроли ишлаб чиқариш бўйича дунёда 20 га яқин давлатда ҳаракатлар давом этаётган бўлса, 120 га яқин мамлакат эса ахборот хуружларини уюштириш устида иш олиб бормоқда. Айниқса, маънавий таҳдидга, ёшлар онгини эгаллашга қаратилган ахборот хуружлари авж олса оляптики, асло пасаймаяпти. Баъзи бир ғаразли кучлар томонидан бу борада турли усул ва услублардан фойдаланиб келинмоқда. Айниқса, ахборот хуружларининг ёлғон ахборот тарқатиш, ижтимоий онгни манипуляция қилиш, миллий-маънавий қадриятларни емириш, менталитетга мутлақо ёт бўлган бегона қадриятларни тарғиб этиш, халқнинг тарихий хотирасини бузиш ва ўзгартириш, кибертерроризм каби турлари кенг тарқалмоқда. Ушбу масалалар бўйича Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутати Шуҳрат Деҳқонов билан суҳбатда бўлдик.


 


– Шуҳрат Бегмирзаевич, маълумки, бугунги ёш авлоднинг тўқсон фоизи асосий ахборот манбаи сифатида "ўргимчак тўри" деб ном олган интернет тармоғига мурожаат қилмоқда. Албатта, бу тармоқнинг қулай ахборот манбаи экани, истаган нарсангизни ундан бир зумда топа олишингиз мумкинлиги, сониялар ичида дунёнинг нариги чеккаси билан боғланиш имкония¬ти мавжудлиги муҳим омил. Шу билан бирга, замонавий ахборот-коммуникация технологияларининг бу чексиз инъомидан ўз ғаразли манфаатлари йўлида фойдаланувчилар сони ҳам ортиб бораётганидан кўз юма олмаймиз… Бу жараёнларга сиз қандай муносабат билдирасиз?


Проблемы взаимодействия школьников с современным телекоммуникационнымы системами

Маънавият
За годы независимости в нашей стране осуществлена широкомасштабная деятельность по развитию современных информационных средств. Об этом свидетельствует Указ главы нашего государства Президента И.А.Каримова “О дальнейшем развитии компьютеризации и внедрении информационно-коммуникационных технологий” от 30 мая 2002 года, на основе которого была разработана концепция развития информатизации в Рсепублике Узбекистан”.

В концепции в частности  выдвинуты задачи обеспечения информационной безопасности, которые состоят в следующем:

— совершенствование нормативно-правовой базы в области информационной безопасности;
— обеспечение безопасности и защиты личной жизни.

Ахборот хавфсизлиги ва телекоммуниктив тизимни глобаллаштиришда ўқувчиларни ахлоқий тарбиялаш

Маънавият
Сўнгги бир неча йиллар ичида компьютер технологияларининг шиддат билан ривожланиши ҳамда уларнинг ўқув жараёнига интенсив равишда татбиқ қилиниши таълим тизимида том маънодаги ижобий ўзгаришларга олиб келди. Мазкур ўзгаришлар таълим тизими тузилмаси, ўқитиш жараёни методологияси ва технологиясигагина эмас, балки унинг стратегик йўналишига ҳам таъсир кўрсатмоқда.

Маълумки, жамиятни компьютерлаштириш, ахборот технологияларини ривожлантириш бўйича вазифаларни ҳал этиш учун 2002 йил 30 майда Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва  ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш тўғрисида”ги Фармони қабул қилинди. Бу таълим-тарбия тизими олдига янги вазифаларни юклади.

Ёшларни ахборот хуружларидан ҳимоя қилиш

Таълим ва тараққиёт
Илм-фан
Глобаллашаётган дунёда ахборот-коммуникация технологиялари ва айниқса, Интернет кишилар кундалик ҳаётининг ажралмас қисмига айланиб бормоқда. Глобал тармоқ, шиддат билан ривожланиб, имкониятлари тобора кенгаймоқда. Ҳар куни вертуал маконда бир неча миллондан зиёд ахборот ресурсларининг пайдо бўлиши унинг хажми ҳар дақиқа сайин ўсиб бораётганидан далолат беради.
Интернетнинг жамият иқтисодий-ижтимоий, маданий, техникавий ва ҳоказо тараққиётдаги ўрни беқиёс, албатта. Унинг улкан қудратини тан олиш ёки олмаслик тўғрисида гan бўлиши мумкин эмас. Интернет — инсон тафаккури, ақл ва билими қудратининг маҳсули ва инъикосидир. Бугун бу глобал тармоқ афзалликларини инкор этмаган ҳолда, унинг инсон маънавиятига туғдирадиган хавф-хатарлари тўғрисида сўз юритишга тўғри келади.