Менин мектебим

Мен Шымбай районы ХБМХМТ хам ШБ не караслы
24-санлы мектепте математика хам информатика пани окытыушы болып ислеймен. Мектебимиз 2007-жыл тазадан курып питкерилген. Мектебимиз барлык имканятларга ийе деп айтсак орынлы болады. Аап айтсак компютер ханасы химия биология лабораториясы физика лабораториясы толык тамийнленген. Мектебимиз педагоглары жокары маглыуматлы мугаллимлер,
  • 0
  • 3 декабр 2013, 10:10
  • telman

Изоҳлар (0)

RSS ўгириш / айлантириш

Рўйхатдан ўтганлар ва тасдиқланганларгина изоҳ қолдиришлари мумкин.