топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

Рейтинг
+84.82
avatar

QarMII

Батафсил

MA’NAVIYAT – QALB GAVHARI

QarMII
Илм-фан
Ma’naviyat insonning o`z xatti-harakatiga ongli munosabati, ishiga, mehnatiga talabchanlik darajasi, go`zallik, nafosat tushunchasi hamda bu munosabat, talabchanlik va tushunchalarni o`z faoliyatiga, oilasiga jamoasiga, jamiyatga singdirib yubora olishdir.
Ma’naviyat va mafkura bir-birlari bilan mustahkam boqlangandir. Ma’naviyat

ЭЛЕКТРОН ҲУЖЖАТ АЙЛАНИШ ТИЗИМЛАРИДА АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

QarMII
Илм-фан
Ахборот технологияларининг жадал ривожланиб бориши, жамият фаолиятининг кенг соҳасида турли ахборот хизматларининг вужудга келишига олиб келди. Айниқса банк ва бошқа тўлов тизимларида, давлат ва жамият манфаатлари билан боғлиқ муҳим маълумотларни алмашиш ҳамда таҳлил қилишда, тез ва ишончли маълумот алмашинуви талаб этиладиган тизимларда ахборот

TEACHING ENGLISH LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP) AND WAYS OF IMPROVING STUDENTS’ LEARNING EFFECTIVENESS

QarMII
Илм-фан
For teachers of General English, a key question is finding materials and methodologies which are effective for a particular class (e.g. ‘Is the approach or method I’m using appropriate for learners of this age, culture, level, first language(s) etc. This question is also relevant to ESP but one other factor should also be considered: <strong

ЎЗБЕК ТИЛИНИ МИНТАҚАВИЙ ЁНДАШУВ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ЎҚИТИШДА ОРОНИМИК МАТЕРИАЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

QarMII
Илм-фан
        Тил фанларини ўқитишда минтақавий ёндашув технологиясини қўллаш ўқувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенцияларни шакллантиришнинг муҳим шартларидан бири ҳисобланади. Бунинг заминида таълим мазмунига ўзи яшаётган ўлка этнографияси, тарихий-маданий, маънавий-маърифий хусусиятларини акс эттириш деган тушунча

ТАЛАБА-ЁШЛАРГА ТЕХНИКА АСОСЛАРИ ВА АВТОМАТИК БОШҚАРУВ ТИЗИМЛАРИ ҲАҚИДА БИЛИМЛАР БЕРИШ ВА КЎНИКМАЛАР ҲОСИЛ ҚИЛИШ.

QarMII
Илм-фан
        Замонавий  техника  ва  технологияларнинг  асосий  куч-қувват  манбаини  машиналар  ташкил  этади. Улар  тўрт  тоифага  бўлинади.
I.Энергетика машиналари:   (буларга  буғ  турбиналари,  ички   ёнув 

УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК ВАЗИЯТЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШДАГИ ЎРНИ

QarMII
Илм-фан
           Педагогик фаолиятнинг мазмуни бўлган ёш авлодни ҳаётга ва меҳнатга тайёрлаш мураккаб, ниҳоятда катта диққат-эътиборни талаб қиладиган, ички зиддиятли жараёндир. Шу боисдан, ўқитувчи ўқувчининг шаклланиш жараёнини зўр ҳавас ва синчковлик билан кузатиши лозим. У педагогик жараённи бошқарар

ШАРҚ ГАВХАРИ

QarMII
Илм-фан
ШАРҚ ГАВХАРИ
Амир Темурнинг ҳаёти ва фаолиятида 2давр яққол кўзга ташланади.Биринчи даври (1360-1385) Мовароуннахрни мўғул хонлигидан озод қилиб  ягона марказлашган давлат тузиш, ўзаро   урушларга барҳам бериш.Иккинчи даври (1386-1405) эса икки йиллик, уч йиллик, беш йиллик, деб аталувчи бошқа мамлакатларга юришлари билан

Физиологик фаол бўлган суюқ азотли ўғитлар олиш жараёнининг тадқиқоти

QarMII
Илм-фан
Физиологик фаол бўлган суюқ азотли ўғитлар олиш жараёнининг тадқиқоти
 
 
            Ўзбекистон Республикасида мўлжалланган иқтисодий ва социал ривожлантиришнинг асосий йўналишларида минерал ўғитлар ишлаб чиқариш саноатини юксак даражада ривожлантириш кўзда тутилган. Тупроқни

Соғлом авлод - юрт келажаги

QarMII
Илм-фан
Саломатлик – бу нафақат касаллик белгиларининг йўқлиги, балки жисмоний, руҳий ва ижтимоий фарованлик холати, деб таърифланади.
Саломатлик – бу организмни ташкил этувчи барча тизимларнинг аниқ ва ритмик равишда ўз вазифаларини бажариши туфайли инсон ўз ақлий ва меҳнат фаолиятини бажара олиши ва жамиятда ўз ўрнини эгаллаши.
Умуман

Миссионерлик ва прозелитизм –келиб чикиши ва жамиятга таҳдиди

QarMII
Илм-фан
Биринчи Президентимиз Ислом Каримовнинг «Юксак маънавият — енгилмас куч» номли тарихий асарининг учинчи бобида ҳозирги даврда глобаллашув жараёнлари таъсирида тобора кенгайиб, янги-янги йўналишларда намоён бўлаётган маънавий таҳдидлар масаласини чуқур илмий-амалий таҳлил қилиб берилди. «Айни пайтда, — деб таъкидлайди И.Каримов, — ҳаёт ҳақиқати шуни

Гиёҳвандликни келтириб чиқарувчи омиллар ва уни олдини олиш йўллари

QarMII
Илм-фан
         Ҳозирги кунда инсоният ҳаётига таҳдид солаётган умуминсоний глобал муаммолардан бири гиёҳвандликдир. Ҳаммамизга аёнки, гиёҳвандлик воситалари – истеъмол қилиш натижасида инсоннинг марказий асаб тизимини қўзғатувчи, организмда ўрганишни (тобеликни) вужудга келтирувчи, келиб чиқиши табиий ёки синтетик

”Оммавий маданият”нинг ёш авлод эстетик тарбиясига салбий таъсири .

QarMII
Илм-фан
Бугунги кунда  жамиятимизда инсон  фаолиятини бошқариб боришдан кўра, ушбу жараённи инсоннинг ўзи ташкил этиши кераклилиги кўп бора  уқтирилмоқда. Бу жараёнда санъат мохиятан шахснинг хис-туйғуларига таъсир кўрсатишга қодир  бўлган мухим восита сифатида инсонни доимо ўзига жалб этиб  келган. Санъат инсоннинг эхтирослар ва

Олий таълимда янги истиқболлар эшиги кенг очилмоқда

QarMII
Илм-фан
Ҳар қандай жамиятнинг тараққиёти, ҳеч шак-шуҳба йўқки, биринчи галда ёш авлоднинг қай даражада таълим ва тарбия олиш билан белгиланади.
Мамлакатимиз мустақиллиги, шу нуқтаи-назардан қаралганда ҳозирги авлод зиммасига катта талаб ва масъулиятларни юклаётгани ҳам айни ҳақиқат. Бунинг боиси, барча жабҳаларда бўлгани сингари истиқлол олий таълим

Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini etishtirish, saqlash va dastlabki qayta ishlashning qishloq xo‘jaligi, ekologiya va tabiiy resurslardan samarali foydalanishni rivojlantirishdagi o‘rni

QarMII
Илм-фан
Joriy yilning 14-15 aprel kunlari institutda Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini etishtirish, saqlash va dastlabki qayta ishlashning qishloq xo‘jaligi, ekologiya va tabiiy resurslardan samarali foydalanishni rivojlantirishdagi” mavzusida ilmiy anjuman bo‘lib o‘tdi. Anjumanga professor-o‘qituvchilar, katta

Олам аро одам азиз

QarMII
Илм-фан
Инсон тўғилибдики енг аввало ёруғ дунёни ва она алласини эшитади.
 Мамлакатимизда олиб борилаётган комил инсон тарбияси жисмонан бақувват, ахлоқан пок, маънавий баркамол, ватанпарвар ҳамда инсонпарвар ёшларни озод ва обод Ватан равнақи йўлида фаол шахс этиб вояга етказишга қаратилган.
Мустақилликнинг дастлабки кунларидан бошлаб маънавий

Ёшларда инновацион тафаккурни шакллантириш

QarMII
Илм-фан
Ҳар бир давр ёшларининг билим даражаси, фикрлаши, дунёқараши, маънавий қиёфасига қараб ўша жамиятнинг эртанги кунини аниқ тасаввур этиш мумкин. Зеро, ёшлар жамиятнинг туб негизи, аҳолининг илғор қатлами, келажакнинг ишончли эгаларидир. Бозор муносабатларига ўтиш даврида устувор ҳисобланган давлат илмий-техника сиёсатининг моҳияти республика ички

O’zbek milliy kurashi

QarMII
Илм-фан
Dunyodagi boshqa xalqlarda bo’lgani kabi O’bekistonimiz hududida ham qadim zamonlardan beri  kungil ochar o’yinlar o’tkazilib kelingan. Bularga uloq, chillak, chovgan va boshqalarni misol keltirsa bo’ladi O'zbek sport turlaridan biri bo'lmish kurash uch yarim ming yillik tarixga EGA an'anaviy sport xalqining. Kurash English grammatik shakli  u qatorni qadimiy Sharq adabiy manbalarida yakkama-yakka olishuv va ijtimoiy ko'ngilochar sport turi sifatida tilga olingan.

Нўхат даласида учрайдиган бегона ўтлар

QarMII
Илм-фан
Лалмикор ерларда экинлар ҳосилдорлигини кескин камайиб кетишининг асосий сабабларидан бири бегона ўтларнинг кенг тарқалишидир. Олимларнинг тадқиқотларга кўра лалмикор ерларга экин экилганда бегона ўтлар катта зарар етказиб, ҳосилдорликни 25 – 40% гача камайтириб юборади.