топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

Рейтинг
+16.36
avatar

Farg'ona davlat universiteti

Батафсил

Следы австро-венгерских и германских военнопленных Первой мировой войны в Ферганской долине

Илм-фан
  А. Акбаров, Н. Собиров
     Уже через несколько месяцев после начала Первой мировой войны и широкомасштабных маневров на Восточном фронте, в России и вТуркестане появились первые австро-венгерские военнопленные.Таким образом, и попали австро-венгерские и германские военнопленные в далекую от фронта Ферганскую долину.
Кызил-Кыя-один из старейших центров добычи угля. Каменноугольные залежки открыли киргизские пастухи в ущелье Ишма-Булак.Местное население с давних пор примитивным способом добывало уголь для своихнужд. Его называли «черным камнем», который своей способностью гореть вызывал всеобщее изумление на мусульманском востоке. Начиная с 70-х годовXIXвека после завоевания Туркестанского края  Россией, в Туркестане, в том числе Ферганской долине

ЎЗБЕК АДАБИЙ ТИЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

Farg'ona davlat universiteti
Илм-фан
Маълумки, ҳар йили октябрь ойида республикамизда ўзбек тилига Давлат тили мақоми берилганлиги катта байрам сифатида нишонланади. Чунки ҳар бир халқнинг миллий ўзлигинини намоён қиладиган энг муҳим воситалардан бири унинг тили саналади. Ҳар бир тилда ана шу халқнинг юксак маданияти, узоқ ўтмиши намоён бўлади. 1989 йил 21 октябрда ўзбек тилига давлат тили мақомининг берилиши миллий ўзликни англаш йўлидаги илк қадамлардан бири бўлди ва шундан буён ҳар йили бу кун ўзбек халқи томонидан тил байрами сифатида кенг нишонланади. 

Юрт тинчлигини таъминлашда миллатлараро тотувликнинг ўрни (2-qism)

Farg'ona davlat universiteti
Илм-фан
     Мазкур қарор қабул қилинганидн сўнг ўтган бир йил мобайнида 60 мингдан зиёд  оилага  ер  участкалари  ажратиб  берилди.  Республикада  мавжуд  бўлган томорқалар  бутун  экин  майдонларининг  5  фоизини  ташкил  этган  ҳолда, жами 200 минг гектар

Юрт тинчлигини таъминлашда миллатлараро тотувликнинг ўрни (1-qism)

Farg'ona davlat universiteti
Илм-фан
     Ўзбекистон   Республикаси   Конституциясининг   8-моддасида   ―Ўзбек халқини, миллатидан қатъи назар, Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари ташкил этади,  дея таъкидланиши  Ўзбекистонда яшайдиган барча миллат ва халқларнинг тенг ҳуқуққа эга эканлигини белгилаб берса, Конституциянинг 4-моддасида:  ―Ўзбекистон  Республикаси  ўз  ҳудудида  истиқомат  қилувчи барча  миллат  ва  элатларнинг  ўз  динига  эркин  сиғиниши  билан  бирга  ўз тилларини  сақлаб  қолиш  ва  ривожлантириш  учун  шароит  яратади,  деб таъкидланади.
 
     Айни пайтда Ўзбекистон Республикаси давлат

Ёшлар маънавий камолотида таълим-тарбиянинг ўрни

Farg'ona davlat universiteti
Илм-фан
 
     1997  йил  27  августда  Ўзбекистон  Республикаси  Олий  Мажлисининг  IX сессиясида   “Ўзбекистон   Республикасининг   таълим   тўғрисида”ги   Қонуни   ва “Кадрлар тайѐрлаш миллий дастури” қабул қилинди. Бу муҳим давлат ҳужжатлари мамлакатимизда   кадрлар   тайѐрлаш   миллий   моделининг   ички   механизимини асослаб,   уни   рўѐбга   чиқаришнинг   ҳуқуқий-меъѐрий   асосини   ташкил   қилади.

Баркамол авлоднинг маънавий ривожланишида ахлоқий тарбиянинг ўрни

Farg'ona davlat universiteti
Илм-фан
    Ёш    авлодни    тарбиялаш,    уларда    юксак    инсоний    фазилатларни шакллантириш ва камолга етказиш муаммолари доимо халқимизнинг диққат марказида  туради.  Маънавий  бойликни,  ахлоқий  покликни  ва  жисмоний мукаммалликни    мужассамлаштирган,    ҳар    томонлама    камол    топган, ижтимоий  жиҳатдан  фаол  шахсни  шакллантириш  борасида  собитқадамлик билан иш олиб борилмоқда.

Миллий ғояни сингдириш юртимизнинг порлоқ келажаги гаровидир

Farg'ona davlat universiteti
Илм-фан
     Инсон ҳеч қачон ташқи дунёдан ўзини қуршаб турган оламдаги ўзгаришлар, ривожланишлар,   рўй   бераётган   ҳодисалар,   воқеалар,   жараёнлардан   ажралиб қолган,  уларни  ҳис  этмаган  ҳолда  яшай  олмайди.  Дунѐдаги  давлатлар,  халқлар, миллатлар,  ижтимоий-сийёсий  кучлар,  улар  ўртасидаги  муносабатлар,  айниқса ижтимоий   жараѐнлардаги   мафкуравий   таъсирлар   одамлар   онги,   тафакури   ва дунёқарашига  таъсир  этмасдан  қолмайди.  Чунки,  ҳозирги  мураккаб  ва  таҳликали даврда,  Ўзбекистон 

Марказий Осиёда тинчлик ва осойишталик учун курашнинг глобал муаммолари

Farg'ona davlat universiteti
Илм-фанХалқаро вазиятнинг бугунги кундаги кескин ўзгариб бориши, давлатлараро зиддиятларнинг кучайиши, кескинликнинг янада ортиб бориши, ер куррасининг турли худуларида янги низо ўчоқларининг пайдо бўлиши жахон жамоатчилигида катта ташвиш ва хавотир уйғотмоқда. Ўзбекистон Республикаси Презеденти Ислом Каримовнинг “Ўзбек халқига тинчлик ва омонлик керак” номли рисоласи бугун инсонпарвар, маърифатпарвар, тараққийпарвар кишиларнинг, бутун жаҳон жамоатчилигининг диққат марказида турибди. Ўзбекистон мустақиликка эришган кунларданоқ “Тинчлик учун курашмоқ керак” деган машҳур шиорни илгари сурди ва бунинг учун тинимсиз курашиб дунёнинг йирик давлат арбоблари, таниқли сиёсатчилари, дунё тан олган машхур олимлар, адабиёт, санъат ходимларининг эътирофига сазовор бўлиб келмоқда. “Биз учун, юртимиз учун тинчлик ва осойишталик ҳамма нарсадан қадрлидир” деган сиёсатни исчиллик билан олиб бормоқда. И.А.Каримов шу нуқтаи назардан дунёнинг нуфузли сиёсий экспертлари ва таниқли олимлари юртбошимизни ўз юрти, мамлакатининг мустақиллиги ва тараққиёти учун курашган Махатма Ганди, Жамол Абдул Носир, Де-Голь, Жавохарлал Неру, Ахмад Бембелла каби буюк шахслар қаторида эътароф этаётганлиги бежиз эмас. Ўзининг юрти, Ватани, халқининг соғ-саломатлиги, тинч-осойишта, ҳаёти юртбошимизнинг оқилона раҳбарлиги ва раҳнамолиги билан бевосита боғлиқдир. Бу хақиқатни она заминимизда яшаётган ёшу-қари  бирдай ғурур ва ифтиҳор билан қалбидан ўтказади. Зеро, “Тинчлик, барқарорлик, ҳамкорлик – Ўзбекистон давлатининг учта устунидир дейди Ислом Каримов.

Бўлғуси ўқитувчиларни маънавий-маърифий фаолиятга тайёрлашда оила ва маҳалланинг ўрни

Farg'ona davlat universiteti
Илм-фанМамлакатимизда кечаётган ислохотлар жараёнида барча соҳалардаги каби маънавий-маърифий жабҳаларда ҳам улкан ўзгаришлар рўй бермоқда. Мазкур муаммо Республикамиз мустақиллигининг дастлабки йилларидан бошлаб мамлакатимиз ижтимоий ҳаётининг усувор йўналиши сифатида изчил ҳал этилмоқда.

Узлуксиз таълим жараёнида халқ ўйинларидан - маънавий мерос сифатида фойдаланиш

Farg'ona davlat universiteti
Илм-фан
Мустақиллик туфайли босиб ўтилган узоқ тарихни танқидий ва объектив баҳолаш, миллий давлатчилик негизларини аниқлаш бой маданият, қадимий мерос илдизларига мурожаат қилиб, халқнинг яшовчан бўлиб келаётган урф-одат, анъана-удумларини  демократик — фуқаролик жамият қурилишига тадбиқ қилиш мақсад,  вазифалари бажарилмоқда ва бу борадаги ишларнинг истиқболли жиҳатларини ҳаётга жорий қилиш давом этмоқда.

Бўлғуси ўқитувчиларни маънавий-маърифий фаолиятга тайёрлашда оила ва маҳалланинг ўрни

Farg'ona davlat universiteti
Илм-фан
Мамлакатимизда кечаётган ислохотлар жараёнида барча соҳалардаги каби маънавий-маърифий жабҳаларда ҳам улкан ўзгаришлар рўй бермоқда. Мазкур муаммо Республикамиз мустақиллигининг дастлабки йилларидан бошлаб мамлакатимиз ижтимоий ҳаётининг усувор йўналиши сифатида изчил ҳал этилмоқда.

Соғлом ёшлар – юрт таянчи

Farg'ona davlat universiteti
Илм-фан
Халқимизда «Бола бошдан» деган нақл бор. Бола кичик бўлсада, унинг митти юрагида дунёларга сиғмайдиган орзулари бўлади. Педагогларнинг олдида турган асосий вазифа эса фарзандларимизни келажакда соғлом фикрли, етук инсонлар қилиб тарбия¬лашдан иборатдир. Комилликнииг дастлабки қадами эса ана шу болаликнинг жўшқин орзуларидан бошланади. Ешликда кўнгилда ниш урган беғубор, покиза ниятлар келажакка элтувчи нурли манзилларни белгилаб беради.

Фарзандимнинг табассуми

Farg'ona davlat universiteti
Илм-фан
-Ҳали болали бўлишса, тинчиб кетадилар, мени айтди дерсиз.
Бундай юпатишлар, гап-сўзлар қулоғингизга тез-тез чалиниб туради, шундай эмасми?
Гоҳо ўйланиб қоласиз, биз болаларни авайлаб, алдаб, эркалаб ўстирамиз, деймиз, аслида ўзимиз уларга алданиб, эркаланиб улғаймаяпмизмикан? Ҳаётнинг юз бир синовларидан, кетма-кет зарбаларидан чарчаган вақтимизда фарзандларимизнинг мунчоқдек кўзлари, чучук сўзлари, эркаликлари, қўйингки, шириндан-шакар хатти-ҳаракатлари бизларни юксакка интилишга, тўхтамасликка ундамасмикан! Қизларимнинг миттигина қўлчаларини ушласам, руҳимдаги қўрқув, ваҳима қаергадир йўқолгандай бўлади, шунда фарзандларимнинг қалбидан таралаётган оҳанграбони, кўз илғамас меҳру оқибатни тўйгандай бўламан. Ҳеч ким уларчалик озорсиз сўзламаслигини, уларчалик оғриқсиз дашном беролмаслигини англайман.

Нон қадри

Farg'ona davlat universiteti
Илм-фан
Бобомнинг энг эркатой набираси Зарнигор. У билан куни бўйи андармон бўлади, кўчаларда айлантириб юради, ширинликлар билан сийлайди. Атак-чечак қилиб колган қизалоқ бобосининг тиззасига ўтириб гоҳ яхтагидан, гоҳ дўпписидан тортқилайди. Нималарнидир чуғурлаб гапириб беради. Бир кун нима бўлди-ю, дахлизда Зарнигорнинг йиғлаб ўтирганини, бобомнинг эса икки букилиб нон ушоқларини тераётганларини кўрдим. Улар ҳадеб бошларини чайқаб, бир нарсадан қаттиқ хафа эдилар.

Довлаб ўстирсанг — эр бўлар

Farg'ona davlat universiteti
Илм-фан
Болалар тарбияси мураккаб жараён. Бу жараёнда қўлланадиган минг бир замонавий, қадимий усул-воситалар бор. Айниқса «гуҳардан ҳам шарифроқ» сўзнинг куч-қудрати мислсиз. Бироқ сўзнинг сўздан фарқи бор. Масалан, фарзандимиз руҳиятини юксакка кўтарувчи эркалатмалардан санаб бера оламизми? Қайси ширин сўзимиздан боламизнинг танаси яйраб кетади, юз-чеҳраси очилади, қайси биридан энсаси қотгандай бўлади?

Болаларга эртаклар айтинг

Farg'ona davlat universiteti
Илм-фан
Дунёда бир қарич ер қолса, Ватан яшайди. Унда биргина фарзанд бўлса халқ яшайди. Менинг бири давлат, бири меҳнат бўлган қора кўзларим. Шуурида мен билиб-билмаган, англаб-англамаган аждодларимнинг муҳри бор икки қанотим. Дунёни сизнинг кўзингиз билан кўролсам, оламга меҳрла боқолсам, мўъжиза тополсам дейман.
— Йиғламанг, аяжон, хунук бўлиб кетасиз, — дея овутишингда, — мен сизни иккала кўзим билан яхши кўраман-да, ўзимни аяжоним, -дейишингда болаларча беғубор фалсафангни туяман.

Вклад немецких ученых в развитии Ферганской долины

Farg'ona davlat universiteti
Илм-фан
Н. Собиров, А. Акбаров
После завоевания царской Россией Кокандского Ханства образовалась Ферганская область. В ее состав входили Кокандский, Маргиланский, Андижанский, Ошский и Наманганский уезды. Военный совет генерал-губернатора Туркестана обсудил в июне 1877 года вопрос о перемещении центра области в Янги Маргилан (Новый Маргилан). Новый центр находился в 8-9 километрах южнее города Маргилана, где как атрибуты административного центра области были построены: резиденция военного губернатора, почта, телеграф, приемная помощника военного губернатора в юго-восточной части города с казармами и крепостью. Основную часть жителей этого города составили русские и другие представители европейской национальности.
В Скоблев ( Фергана) стали приезжать европейцы с целью изучения этого края и на постоянное жительство. Среди них было много лиц немецкой национальности – ученых и предпринимателей. Если в 70-х годах XIX столетия их было всего 70 человек [1], то к концу века их стало 314 человек. В это время только в Новом Маргилане (далее Скобелев) жило 158 немецких граждан[2]. Первые месяцы Первой мировой войны в Скобелеве прибыло более пяти тысяч военнопленных австро-венгерской и германской армий. В 1917 году общее их количество в различных источниках указывается по разному. Например, В.А. Германов указывает около 150 000, Светлана М. Горшенина — от 150 000 до 350 000[3].
Немцы издревле были известны как аккуратные, добросовестные и хозяйственные работники, отличающиеся своей пунктуальностью и точностью. Особенно это заметно по трудам ученых. Если они исследуют историю края, то делают это до мельчайших подробностей, потому не надо было искать другие источники, так как автор уже собрал все данные, упорядочил и изложил так, что читателю все стало понятно.
Первый генерал-губернатор Туркестанского края Константин фон Кауфман видел, что среди его окружения, по преимуществу военного, нет людей сведущих в вопросах земледелия, ирригации, животноводства. Природные условия Туркестана стали своеобразны, что требовались не просто агрономы, которые могли перенести свой опыт на поля края. Нужны были ученые, которые смогли бы, изучив природные условия Ферганы разобраться в специфике поливного земледелия, в своеобразных агрономических приемах среднеазиатских земледельцев и в особенностях, их веками сложившегося хозяйственного уклада.
Ученые должны были дать конкретные советы и указания. С этой целью он приглашал ученых- натуралистов.
Кратко ознакомимся с некоторыми из них. Александр Федорович Миддендорф (1815-1894) академик, натуралист, исследовав регион Ферганской долины, за короткий срок подготовил и издал в 1882 году книгу «Очерки Ферганской долины» количеством 500 экземпляров, 300 экземпляров этой книги были переданы в канцелярию генерал-губернатора Туркестана Константина фон Кауфмана. Удивительная книга! Только очень большой ученый, обладавший изумительной зоркостью и огромным опытом первого исследователя, отличный практик мог написать этот труд, который бесспорно «превзошел» все, что могли ожидать от Миддендорфа русские ученые и местные деятели. « Чудная (земля) (прим. автора)- что если бы не сопротивлялась старость, то…просился бы туда как практический деятель»,- писал Миддендорф.
Герман Германович Оттендорф — ученый- садовод работал в Фергане с 1870 до 1917 года. В 1877 году было посажено более 10 000 деревьев, а на берегу Маргилан-сая заложили питомник. В городском парке росли ясень, чинара, гледичия, акация, айлантус карагач, несколько видов тополя и клен. А из плодовых деревьев: груши, яблони, миндаль, айва, персики, черешня. Скобелевский парк (в то время губернаторский сад) в начале XX столетия по богатству растительности представлял великолепный «образчик акклиматизированного ботанического сада». Он написал ценную работу «Практические указания по садоводству в применении к Ферганской долине»[4].
Александр Ильич Вилькенс (1845-1892) известный ученый, внесший большой вклад в развитие шелководства и хлопководства. 1877-1879 гг. работал в Ферганской области, занимался исследованием почв, сыпучих песков и мерами для их укрепления. С 1881 года и до конца дней был чиновником особых поручений при Туркестанском генерал- губернаторе по сельскохозяйственной части. 1885 году основал и заведовал в Скобелеве «Опытной хлопковой плантацией» и «Гренажной станцией». Непосредственно под руководством А. И. Вилькенса эта станция была построена и введена в действие ранней весной 1887 г. И впервые выработанные в ней семена были разосланы бесплатно в уезды Маргилан, Андижан, Коканд и Наманган.
Ученый агроном Рихард Рихардович Шредер (1867-1944) сдал весной 1900 года в Московском университете магистрские экзамены, получил звание приват- доцента агрономии и был командирован на три года в Германию и Швейцарию, где работал по физиологии растений у проф. Пфеффера в Лейпциге и по физиологической химии растений профессора Шульца в Цюрихе.
Приехав в Туркестан Р.Р. Шредер, владевший к этому времени основными европейскими языками (английским, французским, немецким и итальянским), прежде всего в совершенстве изучил узбекский язык, что позволило ему познать местные обычаи и традиции, тайны вековых методов возделывания и селекции различных культур. Станция как опытное учреждение стало работать только с момента приезда Р.Р. Шредера и основная масса научных работ принадлежала лично Р.Р. Шредеру, либо проведена под его непосредственным руководством. Он собрал и испытал в посевах более тысяч образцов местных сортов пшеницы, выращиваемых в Туркестане. Из них выделены самые урожайные.
С 1904 по 1918 гг. Р.Р. Шредер являлся бессменным президентом Туркестанского общества сельского хозяйства. Он принимал самое деятельное участие в организации первого в Средней Азии народного Университета, который был открыт и 1918г. Рихард Рихардович был избран профессором этого Университета и на протяжении ряда лет читал курс частного земледелия, главным образом хлопководства и садоводства, а также был первым деканом сельскохозяйственного факультета, который со временем выделился в самостоятельный вуз не без участия руководителя этого факультета.
В пригороде Ферганы в Кувинском районе есть специальная станция виноградства, садоводства и виноделия имени Шредера.
Василий Владимирович Бартольд (1869-1930гг.) – ученый востоковед, арабист, исламовед, историк, филолог, академик Санкт — Петербургской академии наук. В 1900 году после защиты диссертации «Туркестан в эпоху монгольского нашествия » (Части 1-я и 2-я, СПб, 1898 -1900), получил степень доктора истории Востока.
Преподавал в Петербургском университете, ежегодно совершая поездки в страны востока, в 1901году был назначен экстраординарным, в 1906 году ординарным профессором Петербургского университета. В 1904 году производил раскопки в окрестностях Самарканда, в 1910 году был избран членом – корреспондентом Академии наук.
В.Бартольд несколько раз приезжал в Коканд. Во время своих командировок по Средней Азии крупнейший историк – востоковед знакомится с принадлежавшими местным любителям старины собраниями восточных рукописей и приобретает некоторые из них.
В своих трудах Бартольд отмечает, что древнейшие известия о Фергане дошли до нас от китайского посла Чжон Цян (128 г. до н.э.). Дувань, так назвали Фергану в китайских летописях. Название «Фергана» появилось только с V века. В Ферганском краеведческом музее хранится книга В.Бартольда «История культурной жизни Туркестана»[5].
В восточной части Кыргызстана, там, где сходятся северные и южные дуги Тянь-Шаня, находится царство альпийского оледенения. Здесь среди высочайших пиков, достигающих высот 6 000 метров, между ледниками Южный и Северный Инылчек лежит таинственное озеро. Это ледниковое озеро получило широкую известность благодаря своему уникальному свойству. Каждый год в результате катастрофического прорыва оно полностью вытекает и, казалось бы исчезает навсегда, но затем вновь наполняется полными водами окружающих ледников и живет до следующего прорыва.
Озеро было открыто в 1902 году немецким географом и альпинистом Готфридом Мерцбахером. Его экспедиция на Центральный Тянь-Шань пыталась достичь подножия вершины Хан-Тенгри (6995м.). Сначала Мерцбахер хотел пройти через ущелье Баянкол и ледники Семёнова и Мушкетова, но непроделимые скалы и льды заставили его вернутся обратно. Несмотря на то, что экспедиции не удалось совершить восхождение на Хан-Тенгри, ими было установлено истинное местоположение этой вершины. Оказалось, что Хан-Тенгри находится не в центре Тянь-Шаньского узла, как считали ранние исследователи, а располагается в промежуточном хребте, который протягивается на запад от узла и известен теперь под названием Тенгри-Таг. Мерцбахером было сделано еще одно открытие между ледниками Южный и Северный Инылчек, он обнаружил зажатое в ледяной ловушке озеро. В прозрачной его воде плавали ледяные глыбы-айсберги [6].
Озеро не отличается большими размерами. Длина его достигает 4 км, ширина-1 км максимальная глубина-60-70м. Ввиду трудно доступности и редкой населенности района, о существовании озера знали немногие. Загадочное озеро получило известность в результате катастрофических прорывов. Таинственная способность начисто исчезать и появляться вновь создала много легенд, противоречащих одна другой [7].
Экспедиционная группа вернувшаяся на следующий год штурмовать Хан-Тенгри, к своему удивлению обнаружила вновь наполненное водой озеро, в прозрачной воде которого отражались окружающие вершины и облака. Эпизодические исследования ледяных берегов озера различными экспедициями только увеличивали количество гипотез, но не решали загадки прорывов озера.
Таким образом, в конце XIX века и в начале XX века ученые, предприниматели, другие специалисты немецкой национальности внесли весомый вклад в социально- экономическое и культурное развитие Ферганской долины.
Использованная литература
1. Трусов А. И. Краткое описание Ферганы. Т., 1986.
2. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897. –СПб., 1904. Т.89.-c. 60-61.
3. Светлана М. Горшенина. Лозанна, Швейцария: « Не археология или почему западноевропейские школы среднеазиатской археологии не сформировались в конце XIX- начало XX века в русском Туркестане». www.cvetlana.gorshenina.free.ru
4. Собиров Н., Эгамназаров А. Вклад немецких предпринимателей в социально-экономическом и культурном развитии Ферганской долины. Т., «Фалсафа ва хуқуқ». 2012.
5. Немцы Ферганской долины: история и современность. Фергана. 2010.
6. Шотников Н., Петров В., Колин Люьис « Тайна Мерцбахера». Ежемесячный журнал «Кыргызстан», 1998. № 3, стр. 28-29.
7. Там же, стр. 30.